joi, octombrie 27, 2016

SINAXAR ROMÂNESC (51)

SUMARUL BLOGULUI 
INDICE DE NUME
  


27 octombrie:  
SFÎNTUL CUVIOS  
DIMITRIE CEL NOU BASARABOV
  
Cu o viață aproximată între realitate și legendă, dar cu moaște întregi și făcătoare de minuni în inima Bucureștiului (unde s-au statornicit de două secole și jumătate), acest Dimitrie a trăit, cel mai probabil, acum aproape opt veacuri, pe vremea dinastiei româno-bulgare a Asăneştilor, în satul Basarabi (Ba­sarabovo), din sudul Dunării, fiind un păstor sărman, om milos şi cu frică de Dumnezeu. Călugărit mai spre bătrînețe, s-a retras într-o peşteră, unde a petrecut în post, rugăciune şi priveghere, pînă ce a adormit întru Dom­nul, neştiut de nimeni. Vremea a astupat treptat gura peşterii, preschimbînd-o din chilie în mor­mînt, iar apele au acoperit locul. După mulţi ani, Sfîntul Dimitrie s-a arătat în vis unei copile bolnave şi i-a făgăduit tămăduire, dar cu condiția ca părinţii ei să-i scoată osemintele de sub apă. Aşa a fost aflat trupul său întreg și bine-mirositor, pe care oamenii l-au aşezat cu mare cinstire în biserica sătucului lor, unde acestea n-au întîrziat să făptuiască minuni, despre care s-a dus vestea de ambele părți ale Dunării. Astăzi sfintele sale moaște (ce atrag – de ziua pomenirii sale, dar și peste an – sute de mii de pelerini) sălăşluiesc în Catedrala Pa­tri­ar­­hală din Bucureşti, iar cuviosul este socotit ocrotitorul sfînt al Cetăţii lui Bucur și al Valahiei dunărene.Mai puteți citi pe acest blog:  

10 ianuarie: Sfîntul Cuvios Antipa de la Calapodești     
13 ianuarie: Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic    
25 ianuarie: Sfîntul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului      
28 (în anii bisecți: 29) februarie: Sfinții Cuvioși Ioan Casian Romanul și Gherman din Dobrogea 
7 martie: Sfîntul Sfinți Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului    
26 martie: Sfîntul Mucenic Montanus preotul și soția sa Maxima    
6 aprilie: Sfîntul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium    
11 aprilie: Sfîntul Ierarh Calinic de la Cernica    
12 aprilie: Sfîntul Mucenic Sava de la Buzău (Gotul)      
14 aprilie: Sfîntul Ierarh Pahomie de la Gledin      
20 aprilie: Sfîntul Teotim, Episcopul Tomisului     
24 aprilie: Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei; Sfîntul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș; Sfinții Mucenici Pasicrat și Valentin    
25 aprilie: Sfîntul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului      
26 aprilie: Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie, din Dobrogea     
28 aprilie: Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas, din Ozovia     
2 mai: Sfîntul Ierarh Atanasie Patelarie, Patriarhul Constantinopolului     
3 mai: Sfîntul Cuvios Irodion de la Lainici     
12 mai: Sfîntul Mucenic Ioan Valahul    
27 mai: Sfîntul Mucenic Iuliu Veteranul    
2 iunie: Sfîntul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava    
4 iunie: Sfinții Mucenici de la Niculițel: Zotic, Atal, Camasie și Filip    
8 iunie: Sfinții Martiri Nicandru și Marcian    
15 iunie: Sfîntul Mucenic Isihie    
22 iunie: Sfîntul Ierarh Grigorie Dascălul    
24 iunie: Sfîntul Niceta de Remesiana    
30 iunie: Sfîntul Ierarh Ghelasie de la Rîmeț    
1 iulie: Sfîntul Ierarh Leontie de la Rădăuți    
2 iulie: Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt    
8 iulie: Sfinții Mucenici Epictet și Astion    
18 iulie: Sfîntul Mucenic Emilian de la Durostor    
21 iulie: Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche   
26 iulie: Sfîntul Cuvios Ioanichie cel Nou   
5 august: Sfîntul Cuvios Iacob de la Neamț (Hozevitul)   
7 august: Sfînta Cuvioasă Teodora de la Sihla   
11 august: Sfîntul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului   
16 august: Sfinții Martiri Brâncoveni și Sfîntul Ierarh Iosif de la Văratec   
21 august: Sfinții Mucenici Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaconul și Venust   
23 august: Sfîntul Mucenic Lup  
30 august: Sfinții Ierarhi Varlaam, Mitropolitul Moldovei, și Ioan de la Rîșca și Secu, Episcopul Romanului  
1 septembrie: Sfîntul Cuvios Dionisie Exiguul  
7 septembrie: Sfinții Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pîngărați  
9 septembrie: Sfinții Cuvioși Onufrie de la Vorona și Chiriac de la Tazlău  
13 septembrie: Sfîntul Cuvios Ioan de la Prislop  
15 septembrie: Sfîntul Mare Mucenic Nichita (Niceta) și Sfîntul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș  
22 septembrie: Sfîntul Sfințit Mucenic Teodosie de la Brazi  
26 septembrie: Sfîntul Voievod Neagoe Basarab 
27 septembrie: Sfîntul Ierarh Martir Antim Ivireanul
1 octombrie: Sfinții Cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani 
14 octombrie: Sfînta Cuvioasă Parascheva 
21 octombrie: Sfinții Cuvioși Mărturisitori Visarion și Sofronie, Sfîntul Mucenic Oprea,

miercuri, octombrie 26, 2016

ÎNTRU POMENIREA PĂRINTELUI TEOFIL

SUMARUL BLOGULUI
INDICE DE NUME
 
Ani de lumină, ani de bucurie. 
Din cele de pe urmă cuvântări 
rostite de arhimandritul Teofil Părăian, 
cu un cuvânt înainte de P. S. Sofian Braşoveanul,  
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, 
Austriei şi Luxemburgului,  
ediţie îngrijită de Mihaela Poteraş şi George Poteraş, 
postfață de Preot profesor Vasile Gordon,  
Editura Lumea Credinței, București, 2016

După Punctele cardinale ale Ortodoxiei. Îndrumar duhovnicesc (2005), Editura Lumea Credinței are bucuria de a scoate – la 7 ani de la mutarea părintelui la cele veșnice – o nouă carte a arhimandritului Teofil Părăian (1929-2009), marele trăitor din lavra brâncovenească de la Sîmbăta de Sus (unde au strălucit atîtea alte figuri monahicești, printre care îi amintim pe părintele Arsenie Boca – de la care a deprins de tînăr „rugăciunea de toată vremea” –, pe Mitropolitul Nicolae Mladin și pe arhimandritul Serafim Popescu): sînt cuvinte rostite în ultimul său an petrecut pe pămînt, alcătuind testamentul senin al unei vieți exemplare, împlinite sub semnul luminii și al bucuriei întru Hristos. 
Lansarea cărții va avea loc duminică 30 octombrie la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sîmbăta de Sus.  (R. C.)

luni, octombrie 24, 2016

CURS ELEMENTAR DE RELIGIE CREȘTINĂ (XXV)

SUMARUL BLOGULUI 
  


TEOLOGIA MISTICĂ  
ȘI DOGMATICĂ (9)
  
8. Creația (III). Omul – sinteză a Creației
  
Creația lumii văzute a culminat în „ziua a șasea” cu facerea omului (1, 26-29; a se vedea și 2, 18-23). Acesta a fost conceput de Dumnezeu ca un fel de sinteză a întregii Creații, reunind în sine văzutul și nevăzutul, naturalul și supranaturalul, prin materialitatea trupului și prin imaterialitatea duhului, ceea ce-i conferă unicitatea și complexitatea existențială. Prin spirit se apropie de îngeri, în vreme ce prin trup se apropie de creaturile pămîntești; el se constituie astfel în punctul de întretăiere a celor două lumi, ca o icoană totalizatoare a Creației. 
Mărturisirea ortodoxă (1, XVIII; ed. cit., p. 36) ne învață: „Iar apoi l-a făcut Dumnezeu pe om, îndoită alcătuire, din suflet – nematerial și înzestrat cu judecată – și din trup material, ca să se cunoască din aceasta că El Însuși este Făcătorul celor două lumi, al celei materiale și al celei imateriale. Iar din această pricină omul se numește și lume mică [microcosm – n. n.], fiindcă poartă în sine chipul lumii celei mari [al macrocosmului – n. n.]”. Cu omul Creația se încheie, căpătîndu-și sensul ei ultim. „Căci creațiunea nu e întreagă pînă ce Dumnezeu nu-i descoperă sensul ei în om. Omul apare numai la sfîrșit, pentru că el are nevoie de toate cele anterioare, iar toate cele anterioare nu-și găsesc sensul decît în om. Apariția succesivă a celorlalți oameni din primul om nu mai e o creație asemeni celei dintru început, căci se rămîne pe același plan ontologic” (D. Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, ed. cit., vol. 1, p. 333). 
În ceea ce privește structura ființei umane, în gîndirea creștină s-au vehiculat atît concepția trihotomiei trup-suflet-spirit (soma-psyché-nous), cît și cea a dihotomiei trup-suflet (conform căreia spiritul nu este altceva decît sufletul, ci doar o funcție superioară a acestuia). În Ortodoxie este predominantă concepția dublei naturi a omului, așa cum se vede și din textul mai înainte citat al Mărturisirii ortodoxe. Această dublă natură reiese atît din referatul biblic despre Creație (Facerea 2, 7: „Atunci, luînd Domnul țărînă din pămînt, l-a făcut pe om și a suflat în fața lui suflare de viață, încît s-a făcut omul ființă vie” – subl. n.), cît și din alte locuri ale Sfintei Scripturi (Eclesiastul 12, 7: „Și ca pulberea să se întoarcă în pămînt, cum a fost, iar sufletul să se întoarcă la Dumnezeu, Care l-a dat”; sau Matei 10, 28: „Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă...”). În ceea ce privește unele locuri neotestamentare, mai ales paulinice, care pot legitima și concepția trihotomică (I Tesaloniceni 5, 23; Evrei 4, 12 etc.), s-a opinat că „prin acestea nu se înțeleg două principii deosebite, ci numai două funcțiuni sau puteri ale uneia și aceleiași naturi spirituale a omului, anume puterea (funcțiunea) vieții organice și puterea (funcțiunea) vieții spirituale” (Teologia dogmatică și simbolică, ed. cit., vol. 1, p. 508). Iar opoziția dintre „omul psihic și trupesc” și „omul duhovnicesc”, formultă de Sfîntul Apostol Pavel (I Corinteni 2, 14-15), „nu-i ființială, ci morală; ea nu se bazează adică pe existența unor principii în componența spirituală a omului, ci pe viața deosebită a aceluiași principiu spiritual, adică a sufletului” (ibidem, p. 509, subl. n.). De altfel, Sfîntul Apostol Pavel însuși afirmă cu tărie, în alte locuri, natura dublă a ființei omenești (cf., de pildă, I Corinteni 5, 3-5, sau 7, 34). Totuși concepția întreitei alcătuiri, permițînd și paralelismul ispititor cu întreita dumnezeire (în virtutea „chipului și asemănării”, la care ne vom referi într-un subcapitol separat), pare să-și facă din nou loc la teologii ortodocși mai recenți. Așa cum observa însă și Vladimir Lossky, deosebirile dintre dihotomiști și trihotomiști se reduc în general la terminologie... 
Cu privire la modul creării omului, e lesne de observat că acesta a fost adus la existență nu doar prin Verbul divin, asemenea celorlalte creaturi, ci printr-un act deosebit, printr-o specială grijă a lui Dumnezeu, Care l-a făcut pe om „luînd țărînă din pămînt” cu „mîinile” Sale (după interpretarea dezantropomorfizantă a Sfîntului Irineu, prin cele două „mîini” ale lui Dumnezeu-Tatăl ar trebui să înțelegem pe Fiul și pe Sfîntul Duh; oricum, avem de-a face cu o exprimare metaforică și cu un sens simbolic). Pe de altă parte, omul, „ca ființă «vie», vine în mod esențial la existență prin suflarea lui Dumnezeu în nările lui. Prin faptul că omul e creat nu numai din țărînă, ci și prin suflarea lui Dumnezeu în trupul făcut din această țărînă, se face vădit că el are o poziție specială nu numai față de natura din care a fost luat trupul lui, ci și în raport cu Dumnezeu. [...] Omul va urca, prin această relație specială cu Dumnezeu, la viața viitoare și cu suflet, și cu trup” (D. Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, ed. cit., vol. 1, p. 389). 
Suflarea dumnezeiască insuflată lui Adam nu a fost, cum cugetau unii eretici din vechime, vreo părticică de ființă dumnezeiască, deoarece Dumnezeu nu Se divide, nici nu Se amestecă ființial cu natura creată; sufletul omului este de la Dumnezeu, dar nu este din Dumnezeu (de aceea concepția indiană a identității dintre Atman și Brahman, adică dintre Eul uman și Principiul divin impersonal, este cu totul străină și potrivnică creștinismului, căci poartă spre confuzia dintre Făcător și făptură, semnalată de Sfîntul Apostol Pavel – Romani 1, 23-25).  
Prin trup omul ar fi doar „ceva”, în vreme ce prin suflet el este și „cineva”, adică o entitate nu doar individuală, ci și personală (pentru acest mister al persoanei a se vedea, între altele, cartea părintelui Stăniloae Iisus Hristos sau Restaurarea omului, pomenită deja). De aici și valoarea inestimabilă a omului în ordinea Creației divine, asupra căreia i s-a dat stăpînire dintru început: „Și a zis Dumnezeu: Să facem om după chipul și după asemănarea Noastră, ca să stăpînească peștii mării, păsările pămîntului, animalele și toate vietățile ce se tîrăsc pe pămînt și tot pămîntul!” (Facerea 1, 26). 
Învățătura dogmatică ne previne că nu trebuie să ne închipuim, luînd cuvintele biblice în sensul lor literal, că în crearea omului ar fi fost două acte separate și succesive (întîi făcîndu-se trupul, iar după aceea și sufletul), ci trebuie să înțelegem un singur act creator, complex și omenește inexprimabil, prin care sufletul și trupul au fost aduse simultan la existență. Părintele Stăniloae observă: „Sufletul trebuie să fie în trup de la începutul formării trupului, pentru ca trupul să aibă acea complexitate adecvată sufletului și să ofere mediul adecvat pentru mișcarea spirituală. [...] Sufletul și trupul vin la existență deodată, la început prin creație, iar după aceea prin naștere și prin voia lui Dumnezeu, ca o unitate...” (Teologia dogmatică ortodoxă, ed. cit., vol. 1, pp. 379-380). Și mai precizează: „Datorită faptului că nici o clipă nu există singur nici sufletul și nici trupul, învățătura creștină preferă să vorbească nu de spiritul omului, ci de sufletul lui. Căci prin spirit s-ar putea înțelege, în mod greșit, o entitate care n-are nici o calificare ce s-ar datora coexistenței cu trupul. De aceea, pentru învățătura creștină, spiritul nu este în om o entitate deosebită principial de suflet, ci o funcție superioară a sufletului” (ibidem, p. 380; a se vedea și discuția noastră anterioară). 
Separată este însă antropogeneza după sex. Biblia ne dezvăluie că Adam a fost creat mai întîi, Eva fiind creată după, din și pentru bărbat (întrucît „nu e bine să fie omul singur”): „Atunci Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; și dacă a adormit, a luat una din coastele lui și a plinit locul ei cu carne. Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie și a adus-o la Adam” (Facerea 2, 21-22; în limba ebraică, cuvîntul „femeie”, ișa, derivă din cuvîntul „bărbat”, ). Nu este locul să prezentăm și să discutăm aici diferitele interpretări neteologice care s-au putut da acestui text biblic. Aflînd-ne în fața unei tainice rînduieli dumnezeiești, dificile înțelegerii și limbajului nostru, riscul de a ne pierde în ipoteze năstrușnice, străine orizontului creștin (cum ar fi aceea a androginiei inițiale a lui Adam), e mare. Înainte de a schița cadrul creștin al problemei*, să mai menționăm că despre crearea primei perechi de oameni textul Facerii ne mai informează lapidar și în alt loc (1, 27): „Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat și femeie”. Textul rămîne obscur în privința raportului dintre „chipul” lui Dumnezeu și dualitatea bărbat-femeie. Hristos, referindu-se numai la această dualitate, va spune mai tîrziu: „Dar de la începutul făpturii bărbat și femeie i-a făcut Dumnezeu. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa. Și vor fi amîndoi un trup; așa că nu mai sînt doi, ci un trup” (Marcu 10, 6-8). Există o taină mai presus de minte care unește cele două sexe, mistic și ontologic (ființial), dar fără a le confunda. Sfîntul Apostol Pavel atrage într-un loc atenția asupra „întîietății” bărbatului (I Corinteni 11, 8-9: „Pentru că nu bărbatul este din femeie, ci femeia din bărbat. Și pentru că n-a fost zidit bărbatul pentru femeie, ci femeia pentru bărbat”), ceea ce nu înseamnă subestimarea femeii, ci doar așezarea ei la locul cuvenit în ordinea reală a existenței statornicite de Dumnezeu. De altfel, Apostolul continuă zicând: „Totuși nici femeia fără bărbat, nici bărbatul fără femeie, în Domnul. Căci precum femeia este din bărbat, așa și bărbatul este prin femeie și toate sînt de la Dumnezeu” (11-12, subl. n.). Chiar și vechea Scriptură ne spune că femeia a fost dată bărbatului spre a-i fi ajutor asemenea (pe potriva) lui (a se vedea Facerea 2, 18 și urm.). Despre originea femeii din bărbat și despre relația lor tainică, iată cum se pronunță îndrăznețul teolog rus Vladimir Lossky: „Părinții Bisericii asemuiesc purcederea Duhului Sfînt cu ceea ce unii dintre ei numesc «purcederea» Evei, deosebită de Adam și totuși de aceeași natură cu el; astfel, prin unitatea naturii și pluralitatea persoanelor, ni se dezvăluie tainele Noului Testament. După cum Duhul nu este inferior Celui din Care El purcede, tot așa nici femeia nu este inferioară bărbatului; căci iubirea cere egalitate și numai iubirea a dorit această polarizare primordială, izvor al întregii diversități a speciei umane” (Introducere în teologia ortodoxă, Editura Enciclopedică, București, 1993, p. 94). Cît despre „alipirea” tainică pomenită mai sus, asemănată cu relația mistică dintre Hristos și Biserica Lui („Pentru că bărbatul este cap femeii, precum și Hristos este capul Bisericii...”), Sfîntul Apostol Pavel se rostește cu înfiorare: „Taina aceasta mare este” (Efeseni 5, 32; a se vedea pasajul întreg, de la versetul 22 la versetul 33). Supunerea la care totuși femeia este chemată în raport cu bărbatul (ibidem, 22-23) e doar un reflex al structurii ierarhice a existenței creștine, al acelei „armonii ierarhice” rînduite de înțelepciunea dumnezeiască (Fiul Însuși face voia Tatălui, fără a-I fi inferior prin aceasta; tot așa omul, ca făptură, Îi slujește lui Dumnezeu, ca Făcător, dar prin aceasta el nu se înjosește, ci se înalță; femeia se supune bărbatului, spre a se împlini prin el; copiii ascultă de părinți spre propriul lor bine, fără a se înrobi acestora ș.a.m.d.). Din păcate, omul modern, uitînd de Dumnezeu și îmbătîndu-se cu iluzia trufașă, de tip luciferic, a propriei măreții autonome, a căutat să înlocuiască această „armonie ierarhică” firească și originară cu o ordine omenească artificială și relativă, bazată pe principii abstracte și utopice, în numele presupusei sale „emancipări”. Dar astăzi devine tot mai limpede că, pornit pe calea aceasta, el n-a reușit altceva decît să eșueze în anarhia unor „drepturi” și „libertăți” iluzorii, aducătoare de dezordini interioare și exterioare, și, în orice caz, nemîntuitoare. 
În creștinism, relația bărbat-femeie, ca și relația om-Dumnezeu, stă sub imperativul liber asumat al reciprocității (Efeseni 5, 21-25; Coloseni 3, 18-19 etc.). Și mai trebuie adăugat, de altfel, că în nici o altă religie nu s-a bucurat femeia de o mai mare libertate și prețuire decît în religia lui Hristos. Căci dacă prin ea (Eva) a venit păcatul în lume, tot prin ea (Maria) a venit și mîntuirea de păcate. Între Eva și Maria se înscriu taina și măreția femeii în creștinism.    
Calendarul bisericesc numără, pe lîngă sfinții bărbați, destule figuri de sfinte femei. Evangheliile sînt pline de femei cuvioase sau de păcătoase mîntuite, urmîndu-L îndeaproape pe Iisus, Care le ascultă păsurile, le ajută și le îndrumă, împărtășindu-le adevărul la fel ca și bărbaților. Ce deosebire între această atitudine creștină față de femeie și acel proverb rabinic care zice: „Cuvintele Legii, decît să le dezvălui femeilor, mai bine să le arunci în foc”! Creștinismul a scos femeia din condiția de inferioritate impusă de tradiția precreștină (și continuată de islamism), chemînd-o la supunerea liber asumată, în numele armoniei mistice și sociale. Unii gînditori și teologi creștini atribuie chiar o misiune și un rol de excepție femeii, atît de-a lungul istoriei creștine, cît și (mai ales) într-o viitoare renaștere a vieții religioase a omenirii (ca teologul rus Paul Evdokimov, autorul cărții referențiale La femme et le salut du monde [trad. rom.: Femeia și mîntuirea lumii, Asociaţia Filantropică Me­­­­dicală Creş­tină „Christia­na”, Bucu­reşti, 1995]; a se vedea, de același, și Le sacrement de l’amour. Le mystère conjugale à la lumière de la tradition ortodoxe [trad. rom.: Taina iubirii. Sfinţenia unirii con­jugale în lumina tradiţiei ortodoxe, ed. a II-a revă­zută, Asociaţia Filan­tropică Medicală Creş­­tină „Christia­na”, Bucu­reşti, 1999]). Dacă femeia creștină nu are dreptul la preoție, aceasta nu este o dovadă de discriminare sau desconsiderare a femeii, cum cred unii neoprotestanți (ce au ajuns să și instituie, împotriva tradiției bisericești, preoția femeilor!). „Biserica este o comunitate de harisme, în care femeile au un rol esențial. [...] Însă tradiția interzice accesul femeilor la hirotonie, din diferite motive. Unul dintre aceste motive se fundează pe tipologia sau simbolismul bisericesc al femeii  [formulat mai întîi de Sfîntul Apostol Pavel, mai ales în Efeseni 5, 22-23 – n. n. ], deoarece bărbatul reprezintă pe Hristos, capul Bisericii, în vreme ce femeia este doar chipul Bisericii, mireasa lui Hristos. Episcopul (sau preotul) reprezintă întotdeauna icoana lui Hristos. [...] Acest echilibru bărbat-Hristos-capul Bisericii și femeie-Biserică-trupul lui Hristos s-ar strica în cazul în care femeia, care este imaginea Bisericii, ar lua locul episcopului (preotului), care este imaginea lui Hristos” (Ion Bria, op. cit., p. 176). Problema feministă contemporană nu ar avea ce căuta într-un context creștin și bisericesc, căci este falsă (ca și aceea, mai generală, a egalitarismului „natural”), contravenind realităților firești, de origine divină. Nae Ionescu definea în mod just feminismul ca pe o expresie a... lipsei de feminitate. Condiția femeii în creștinism, așa cum am încercat s-o schițăm mai sus, este expresia unei lumi dominate de principiul „armoniei ierarhice”, în vreme ce feminismul contemporan este produsul grotesc al unei lumi dominate de anarhie. 
Demnitatea femeii în lumea tradițională era legată mai ales de condiția sa de mamă. Numele ebraic Eva se tălmăcește prin „cea care dă viață”. Apostolul Pavel atribuie „nașterii de fii” un caracter mîntuitor (I Timotei 2, 15). În condiția sa de „născătoare”, femeia a fost ridicată de altfel pe cea mai înaltă treaptă a făpturilor, prin Preasfînta Născătoare de Dumnezeu. Firește, nu trebuie uitat că Maica Domnului reprezintă un caz mai complex, de tainică totalizare a unor virtuți omenește neînsumabile în mod curent: maternitatea, dar și fecioria. În acest caz unic, gloria maternității este dublată de gloria fecioriei. Fecioria este, de fapt, cealaltă apoteoză dată femeii. Dar dacă maternitatea poate fi demnitatea celor multe, fecioria rămîne pînă la capăt demnitatea celor puține, în forma dedicației monahale. Apostolul zice: „Cel ce își mărită fecioara, bine face; dar cel ce n-o mărită, și mai bine face” (I Corinteni 7, 38), în măsura în care ea își urmează vocația de mireasă a Mirelui ceresc. (Va urma)
  
Răzvan CODRESCU
  
* Pentru o prezentare mai largă și mai sistematică, se poate consulta cartea mea, scrisă mult mai tîrziu, Teologia sexelor și Taina Nunții. O introducere ortodoxă în antropologia conjugală, Editura Christiana, București, 2002. 

Mai puteți citi pe acest blog:
  
Curs elementar de religie creștină (I)    
Curs elementar de religie creștină (II)   
Curs elementar de religie creștină (III)   
Curs elementar de religie creștină (IV)  
Curs elementar de religie creștină (V)  
Curs elementar de religie creștină (VI)  
Curs elementar de religie creștină (VII)  
Curs elementar de religie creștină (VIII)  
Curs elementar de religie creștină (IX)  
Curs elementar de religie creștină (X)  
Curs elementar de religie creștină (XI)  
Curs elementar de religie creștină (XII)  
Curs elementar de religie creștină (XIII)  
Curs elementar de religie creștină (XIV)  
Curs elementar de religie creștină (XV)  
Curs elementar de religie creștină (XVI)  
Curs elementar de religie creștină (XVII)  
Curs elementar de religie creștină (XVIII)  
Curs elementar de religie creștină (XIX)  
Curs elementar de religie creștină (XX) 
Curs elementar de religie creștină (XXI) 
Curs elementar de religie creștină (XXII) 
Curs elementar de religie creștină (XXIII) 
Curs elementar de religie creștină (XXIV)

duminică, octombrie 23, 2016

MEDICINA ÎMPOTRIVA FIRII

SUMARUL BLOGULUI 
  
Am primit și dau mai departe... 


O recenzie a cărții  
Naşterea în Epoca Plasticului  
de Michel Odent
   
Pînă să-l citesc pe Michel Odent, am avut senzaţia că singurele lucrări gravisime cu care m-am întîlnit (în afara celor teologice) sînt cărţile de antropologie agricolă. Adică, dacă-ţi spune David D. Montgomery că, acolo unde astăzi sînt deşerturile din Orientul Apropiat, a fost cîndva ţinutul fertil al Mesopotamiei, şi că peisajul dezolant de azi este rezultatul irigaţiilor cu apa din Tigru şi Eufrat, ai suficiente motive să pui sub semnul întrebării ceea ce pentru mulţi trece drept soluţia absolută la schimbările climatice. Dacă-ţi spune Claude Bourguignon că deceniile în care solul fertil a fost sterilizat l-au transformat într-o vată inertă, în care nici un vierme nu-şi mai găseşte sensul vieţii, parcă altfel te uiţi la huma românească roditoare. Iar atunci cînd Franklin H. King îţi ilustrează adagiul conform căruia singurele civilizaţii care au supravieţuit timpurilor sînt cele care posedă ştiinţa şi practica ameliorării neîncetate şi durabile a solului, dîndu-i exemplu pe chinezi, japonezi şi pe coreeni, fermieri de patruzeci de secole, începi să înţelegi că frenezia lumii se poate da peste cap, cum s-a dat pentru multe neamuri deloc proaste, dar deficitare la capitolul bun-simţ şi spirit de observaţie. 
Chirurgul şi obstetricianul francez Michel Odent ne deschide o poartă spre un alt set de erori, cele pe care medicina modernă le face în legătură cu naşterea. Contemporan cu noi (pe 7 iunie 2016 a împlinit 86 de ani), a lansat ca specialist conceptul de „maternitatea ca acasă” şi este unul dintre promotorii naşterii în apă (pe care nu o vede ca soluţie exclusivă, făcînd undeva observaţia că foca, deşi are mai multe informaţii despre apă ca noi, naşte pe uscat). A scris primul articol ştiinţific care argumentează necesitatea alăptării în chiar ora ulterioară naşterii şi este precursorul ideii de cîntec prenatal. Începînd din 1985 a fost consultant pentru naşterile acasă. Mai presus de toate, este una din vocile cele mai sincere din lumea medicală contemporană, afirmînd că „este de neconceput să persiste o asemenea distanţă între ceea ce se petrece în sala de naşteri şi ceea ce se publică în domeniu”. Într-un mod cît se poate de profund şi dincolo de orice ironie ieftină, titlul ultimei sale lucrări, apărute anul acesta, este o întrebare: „Umanitatea va supravieţui medicinei?”. 
Haideţi să facem împreună cu Michel Odent o trecere în revistă a naşterii în epoca plasticului, adică a naşterii alături de specialiştii actuali, care nu cunosc valoarea abţinerii terapeutice sau a intervenţiei minimale, cei mai mulţi dintre ei adepţi ai medicalizării frenetice a unui act natural a căror înţelegere este, din nefericire, din ce în ce mai obturată. În timpul sarcinii are loc obişnuita scanare cu ultrasunete, care nu aduce nimic valoros, dar procedura este intruzivă, scumpă şi cu rol simbolic. Adesea are efect de nucebo (opusul lui placebo), în sensul că este ocazia ca femeia să afle că riscă să aibă un copil cu malformaţie congenitală gravă. De fapt, face parte din interacţiunea standard să i se spună gravidei că „este prea bătrînă sau prea tînără”, că „are tensiunea prea mică sau prea mare”, că „nu a luat acid folic la timp şi acum există riscul de spina bifida”, că „nu este imunizată contra rubeolei”, că „are rH negativ”, că „ia în greutate prea repede sau prea încet”, că „este anemică – trebuie să ia fier”, că „fătul este prea mare sau prea mic”, că „are diabet gestaţional”, că „are risc de hemoragie fiindcă care prea puţine leucocite”, că „placenta e prea jos”, că „după ultima ecografie, se pare că cordonul e înfăşurat în jurul gîtului”, că „nu are îndeajuns de mult lichid”, că „are streptococi de tip B în vagin” sau că „dacă nu naşte pînă miercuri, trebuie să inducem travaliul”. 
Aici intervine plasticul, material care a transformat majoritatea disciplinelor medicale, construind o nouă relaţie intre medici, asistente şi moaşe. Ceea ce Michel Odent numeşte „revoluţia plasticului”, a constituit premisa necesară a standardizării naşterilor la care asistăm în zilele noastre. Mentalitatea industrializării, epitomizată în banda de montaj, exista deja de mult timp – tot ce lipsea era materialul. Iar un material artificial nu putea duce decît la artificializarea galopantă a naşterii: a devenit banal astăzi să vezi o femeie în travaliu, conectată printr-un tub de plastic la o perfuzie intravenoasă. Atunci cînd nu se recurge direct la cezariană (alt subiect delicat căruia medicul i-a dedicat un volum special, pe care îl vom recenza la momentul potrivit), naşterea „naturală” implică un complex de intervenţii neobişnuite: oxitocină sintetică, glucoză, inducerea travaliului la data stabilită de medic, o cameră cu lumină artificială şi înţesată de tehnologie, frig, multă lume (inclusiv bărbaţi), o cameră video. Cireaşa de pe tort o constituie compuşii plasticului care intră şi ei în sîngele mamei, apoi în organismul bebeluşului, pentru că plasticul nu este inert, deşi s-a crezut mult timp acest lucru. 
Să detaliem puţin, atît cît răbdarea cititorului ne-o va permite. În mod firesc glanda pituitară a mamei secretă oxitocină, iar acest hormon îşi are rostul lui, fiind implicat în sociabilitate, în capacitatea de a iubi şi în moderarea agresiunii. Din păcate, această secreţie nu mai are loc, fiind inhibată de preparatul sintetic şi de atmosfera generală încărcată de adrenalină, eventual nervii moaşelor care au asistat douăzeci de naşteri într-o tură. O să ziceţi că nu contează, pentru că preparatul sintetic „ajută”. Eu vă sugerez, celor care credeţi că e bine să fim „ajutaţi”, să renunţaţi la mersul pe jos timp de un an, „ajutîndu-vă” de un scaun cu rotile. După care vă aştept să povestiţi cît timp v-a luat să vă reeducaţi membrele inferioare. Pe bună dreptate, Michel Odent se întreabă ce se va întîmpla cu capacitatea de reproducere a speciei noastre în condiţiile în care eliberarea naturală a oxitocinei se degradează de la generaţie la generaţie, ca rezultat al unor aspecte care ţin de viaţa modernă, în special naşterea medicalizată. 
Din păcate, acesta este doar un aspect al „falsificării” naşterilor, unul din multele pe care statisticile nici măcar nu le percep ca fiind ne-naturale. Anestezia epidurală este altul. Cezarienele de care nu este nevoie se adaugă şi ele. Toate aceste „ajutoare” binevoitoare sînt de fapt perturbări ale proceselor fiziologice. A ajuta înseamnă, de fapt, a controla, iar femeile au mai puţină nevoie de ajutor în timpul naşterii decît să se simtă în siguranţă fără a se simţi observate. Nu se fac suficiente studii care să analizeze conexiunile dintre interferenţa cu procesele fiziologice în perioada perinatală şi apariţia bruscă a unor condiţii patologice mai tîrziu, însă cele care se fac indică date îngrijorătoare. De exemplu, slăbirea capacităţii de a iubi, pornind de la factorii de risc din perioada din jurul naşterii (stres, oxitocină sintetică, adrenalină) ar duce mai tîrziu la tulburări de tip distructiv, printre care se poate menţiona: criminalitate juvenilă, autism, suiciduri, dependenţă de droguri, anorexii nervoase.   
Cum ar trebui să se desfăşoare naşterea? Michel Odent nu ne pune în braţe formula apei calde, ci ne trimite în epocile în care bunul simţ încă nu era tras în ţiplă. Cheia constă în abordarea precaută, departe de voluntarismul strident al epocii noastre. Viitoarea mămică trebuie să fie cît mai liniştită, într-un loc nu prea luminat şi suficient de cald, să nu se simtă observată şi să fie alături de o moaşă calmă, fără tehnologie şi fără discuţii inutile. Este semnificativ faptul că, în vremurile bune, moaşa îşi petrecea timpul croşetînd alături de femeia în travaliu. Mai cu seamă contracţiile trebuie lăsate să vină la sorocul lor, nu după statistici. Dacă bebeluşul e în stare bună, lucru constatabil prin procedee neinvazive, de exemplu amnioscopia şi măsurarea uterului de către un practician, pentru identificarea vreunei scăderi a lichidului amniotic, nu există nicio grabă. De departe, cel mai comun scenariu este acela în care travaliul se declanşează spontan, iar copilul se naşte sănătos. 
După care, în pofida ştiinţei medicale care izolează copilul de mamă timp de pînă la două zile, acesta trebuie lăsat în braţele ei din primul moment, existînd o mare probabilitate ca acesta să găsească sînul încă din prima oră, nou-născuţii umani avînd reflexul de căutare a sfîrcului ca şi celelalte mamifere, într-un moment în care mama se află într-o situaţie hormonală specială şi, ca urmare, are şi ea capacitatea de a se comporta într-un mod instinctiv. În plus, în primele ceasuri laptele matern este special, se numeşte colostru şi joacă un rol masiv în sănătatea copiilor din primele luni de viaţă. După naştere, mama nu trebuie să fie distrasă atunci cînd îşi descoperă copilul, ea trebuie să fie în contact cu pielea lui, să-l privească în ochi, să-l adulmece. Una dintre interferenţele tipice este tăierea imediată a cordonului ombilical. Acest gest cît se poate de inutil, pentru că oricum cordonul devine la cîteva ore după naştere subţire, uscat, tare şi exsanguin, s-ar părea că perturbă în mod periculos eliminarea naturală a placentei, putînd duce inclusiv la tetanosul neonatal. 
Durerea din timpul naşterii face parte din tabloul general, iar eliminarea ei prin procedee medicale nu este fără costuri. Durerea este o parte esenţială a procesului fiziologic. Astăzi se ştie că mamiferele în general, şi femeile în particular, controlează durerea naşterii prin eliberarea de endorfine, substanţe asemănătoare cu morfina. Acestea stimulează secreţia de prolactină, hormonul matern al lactaţiei. Astfel, toate sînt înlănţuite, începînd cu durerea fiziologică din travaliu, trecînd prin eliberarea hormonului necesar în secreţia laptelui şi terminînd cu alăptarea propriu-zisă. Orice încercare de a elimina în mod electiv durerea va neutraliza acest lanţ de evenimente. O cezariană planificată înainte de travaliu nu dă nici o garanţie că bebeluşul (în special plămînii lui) este perfect matur. Hormonii materni şi fetali asociaţi cu progresul travaliului contribuie la maturizarea plămînilor. Riscurile ridicate de probleme respiratorii ulterioare sînt bine documentate în literatura medicală. În general, o cezariană fără travaliu implică faptul că fătului nu i s-a dat oportunitatea de a-şi declanşa sistemul propriu de hormoni de stres. Dificultăţile în alăptare sînt mai probabile decît în cazul unei cezariene precedate de travaliu. 
Într-o practică medicală normală, care respectă femeia şi copilul, obiectivul primar nu este acela de a elimina durerea din timpul naşterii, ci de a face naşterile cît mai uşoare posibil, astfel încît să reducem nevoia de asistenţă farmacologică. În caz contrar, trebuie să ne asumăm nişte costuri reale, pe termen lung, atît ca indivizi, cît şi ca specie. Nu, nu mă refer la bani, am spus „costuri reale”, iar banii sînt ficţionali. Standardizarea şi frenezia lucrează împotriva noastră. Concentrarea pe potenţiale probleme are un efect „nocebo” inerent, dînd peste cap starea emoţională a femeilor însărcinate şi a familiilor lor. Revoluţia plasticului, pe care o trăim noi, a dus la apariţia unei umanităţi supra-medicalizate. Iar patologizarea actelor naturale nu ne face mai sănătoşi, ci mai bolnavi şi, da, mai dependenţi. Este bine ştiut că domesticirea unei specii duce la scăderea masei cerebrale. Am fi naivi să ne imaginăm că noi constituim excepţia de la această regulă.
  

De vorbă cu dr. Michel OdentPATRIARHIA ROMÂNĂ DESPRE DEMERSUL  
COALIȚIEI PENTRU FAMILIE

În urma declarației președintelui Klaus Iohannis referitoare la demersul Coaliției pentru Familie în urma căruia 3 milioane de cetățeni români au solicitat modificarea art. 48, alin. 1 din Constituția României referitor la definirea familiei, Patriarhia Română face următoarele precizări:
Reacția Domnului Preşedinte Iohannis este un răspuns la „o solicitare ultimativă” a pastorului baptist Iuga Viorel privind atitudinea Președintelui faţă de familia creștină. Probabil acest demers a fost catalogat ca „solicitare ultimativă”.
Oricum, un demers civic, perfect legal și validat de Curtea Constituțională a României, nu poate fi considerat în nici un caz o „cale a fanatismului religios”, sau o dovadă de intoleranță. Cel mai amplu demers civic din România, la care a participat un număr fără precedent de cetățeni, este un exercițiu democratic firesc şi necesar.
Propunerea de amendare a Constituției nu reprezintă „o solicitare ultimativă”, ci o chemare firească la exprimarea democratică a voinței cetățenilor cu privire la una dintre valorile fundamentale ale societății, familia. Solicitarea are ca scop principal protejarea familiei, a părinților şi a copiilor, iar nu condamnarea altor persoane.
Pledarea pentru definirea mai clară a naturii familiei este justificată nu doar de rațiuni ale moralei creștine, ci și de realitatea dramatică a prăbușirii demografice atît în România, cît și în celelalte țări europene.
Ne exprimăm speranța că demersul moral și civic al Coaliției pentru Familie va fi înțeles corect de către toate autoritățile statului român și că i se va da curs conform Constituției. (Sursa: basilica.ro)