miercuri, septembrie 20, 2017

FLORINA NICOLAE: MODELUL ȘI INTERPRETAREA

SUMARUL BLOGULUI 
INDICE DE NUME
  


Imaginea Sfîntului Francisc  
în Divina Comedie de Dante Alighieri 

Modele, exemple, pilde vii au intrat în istorie dintotdeauna. Iar istoria le-a adaptat de fiecare dată diferitelor situații, realităților în care se întruneau condițiile „utilizării” lor. Ba chiar fiecare persoană adoptă și interpretează un model conform propriei culturi, deschideri, disponibilități. Nu îndrăznesc să merg cu gîndul  la Modelul absolut – la Iisus Hristos – și la nenumăratele  „imitații” de-a lungul celor două milenii (în fond toți încercăm, în felul nostru, o imitatio Christi, interpretîndu-l mereu în funcție de moment). Mă refer la o interpretare-capodoperă, la cea din Divina Comedie a lui Dante Alighieri, și la unul dintre modelele așezate de el în Paradis: Francisc din Assisi

Există o deosebire radicală între modelul de sfînt din scrierile lui Tommaso da Celano, ale lui Bonaventura da Bagnoreggio, cel ilustrat în Florilegiu ori în multe alte referințe şi personajul propus de Dante care imaginează o figură de o incontestabilă autonomie faţă de hagiografia tradiţională existentă în vremea lui. Elementul central al biografiei” danteşti a sfîntului din Assisi şi aproape unicul mesaj franciscan din Divina Comedie este sărăcia. Dar sărăcuţul lui Dumnezeu” nu este doar umilul, obedientul, supusul”, ci luptătorul pentru o cauză, întrucît pentru Alighieri, sfinţenia este o continuă acţiune combativă pentru Binele absolut, pentru Adevărul absolut. Era în fond chiar lupta pe care el însuși, alungat din Florența, o purta.
Intens marcat de energia spirituală şi de etica sublimei sfinţenii a „sărmanului întru Hristos” – cum traduce Eta Boeriu expresia il poverello di Dio –, Dante se detaşează de naivitatea, autentică sau aparentă, de misticismul aprins ori de deformările tradiţionale. S-a vorbit chiar de elementele antifranciscane ale personajului dantesc, avînd rădăcina în caracterul deloc mistic al poetului care foloseşte schema alegorico-biografică ostentativ exemplară şi elogiul poetic ca pe un amplu preludiu la polemica împotriva bisericii care fugise de sărăcia evanghelică”, dar şi împotriva ordinului franciscan sfîşiat de disensiuni interne. 
Chiar dacă este convins că lăcomia oamenilor, şi a Bisericii în special, este cauza tuturor relelor, Dante formulează un mesaj pauperistic deloc extremist, dimpotrivă calm şi senin, riguros în esenţă:

Iubirea pură, pacea, bucuria
ce-n ochii lor sclipeau fără păcat 
din oameni izgoni netrebnicia.
  
În penultimul cînt din Paradis, Dante îl aşază pe Francisc în candida roză a Empireului – trandafirul sfînt” cum îl tălmăcesc Eta Boeriu şi George Coşbuc în variantele româneşti ale capodoperei danteşti – chiar în faţa Fecioarei Maria, pe treapta imediat inferioară celei ocupate de Ioan Botezătorul, urmat de alţi întemeietori de ordine religioase. Însă portretul franciscan este conturat în cîntul al XI-lea de un dominican, sfîntul Toma d´Aquino, în timp ce - printr-o ingenioasă şi amplă structură chiasmatică – franciscanul Bonaventura da Bagnoregio va pronunţa, în cîntul următor, elogiul sfîntului Dominic. Cei doi filosofi deplîng corupţia şi decăderea propriului ordin, în contrast cu sfinţenia fondatorilor, prinţi ai Bisericii, sfinţi - eroi care apar, unul din Orient (metafora pentru Assisi), iar celălalt din Occident (Dominic de Guzman se născuse în Spania), simboluri alese de poet pentru a indica universalitatea acţiunii lor reformatoare. Gustul medieval pentru semnificaţiile simbolice şi interpretările etimologice declanşează totodată interesul pentru legătura între peisajul Umbriei şi religiozitatea şi spiritualitatea personală a sfîntului din Assisi. Simbolul Francisc – Soare (Sub deal aici, mai mult unde îmblînzeşte/ urcuşul său, un soare a răsărit) este valabil numai pentru prima parte a elogiului poetic, restul cedînd locul marii alegorii a iubirii şi nunţii mistice a lui Francisc cu Doamna Sărăcie. Binomul sfinţenie-sărăcie se derulează în stilul poeziei de dragoste cavalereşti, al Rimelor danteşti ori al cuplului Francesca da Rimini – Paolo Malatesta din prima cantică a Divinei Comedii. 

Spre-a nu-ți lungi spre-obscur alegoria,
acești amanți din spusele cuvinte 
tu-i ia că sînt Francisc și Sărăcia.
Concordia lor și-amorul lor ferbinte, 
seninul trai și veselul lor chip
la mulți le-a fost izvor de gînduri sfinte.

Găsim în Dante o soluţie de o extraordinară concizie şi nobleţe pentru o problemă ce a frămîntat şi frămîntă încă pe cercetătorii care încearcă să descifreze în izvoarele franciscane o anumită repulsie faţă de reguli şi încadrări rigide ori faţă de insistenţa constrîngătoare a papalităţii de a sistematiza, conform normelor canonice, creşterea luxuriantă a Ordinului Minoriţilor. Dimpotrivă, poetul surprinde la Francisc o atitudine care se impune chiar supremei autorităţi ecleziastice atunci cînd, regalmente, deci ca un rege, cere prima aprobare a formei sale de viaţă”, fără a se ruşina că este fiul unui negustor oarecare, ori că arata jalnic în hainele sale ponosite. Tema sărăciei constituie pentru Dante cheia interpretativă a mişcării franciscane, într-un moment cînd sfîntul –„ sărăcuţul”– era celebrat cu fast şi bogăţie.
Giotto însuşi, într-un act cultural paralel celui dantesc, exalta oarecum ironic – pe o puternică bază materială oferită de bancherii florentini îmbogăţiţi din cămătărie – idealurile ascetice ale sărăciei franciscane în unele dintre somptuoasele catedrale ce împodobeau peninsula. Chiar şi splendida bazilică din Assisi, cu ciclul de fresce giotteşti – devenite prototip iconografic pentru arta deceniilor următoare contrastează strident cu spiritul originar al sărăciei franciscane – madonna Povertà: 

la fraţi, moştenitorii drepţi lăsat-a
femeia ce-a iubit-o atît de viu 
credinţa hotărînd a-i fi păstrată. 

Or, tocmai acesta este motivul insistenţei lui Dante: revolta sa împotriva deformării unei concepţii, a unui model. În fond, momentele cele mai tragice din istoria omenirii sînt cele în care modelele sînt pervertite, interpretate deformat, în mod deliberat sau din ignoranţă, cu totul altfel decît  s-au construit ori au fost propuse. În felul acesta raportul model-imitaţie devine o simplă schemă prin care normalitatea devine excepţie. Pe Dante îl indignează ipocrizia cu care era propus conceptul de sărăcie chiar de biserica opulentă şi de  către burghezia lacomă, în acea fază de tranziţie de la Evul Mediu la Renaştere. Era trădarea modelului, răsturnarea sensului idealului în practica acelei lumi care descoperise gustul negoţului şi al banului.
Dante selectează din tragedia interpretării modelului franciscan pe acela care devenise strigător la cer în vremea lui. Noi poate s-ar cuveni să ne conectăm şi la alte aspecte ale franciscanismului originar, și să interpretăm modelul păcii propus de Francisc cu uimitoare clarviziune, pacea nu prin război – precum cruciadele” de atunci sau de acum –, ci pacea ca înţelegere superioară, dimensiune şi loc al normalităţii. Sau poate, împreună sau nu cu Dante, vom alege şi alte propuneri ale sfîntului din Assisi, medieval, și mereu tot mai actual, cum ar fi îndemnul său spre o ecologie exemplară, prin extinderea iubirii asupra tuturor făpturilor. 
Dar de fapt nu de modele bune ducem lipsă, ci de capacitatea de a le interpreta corect, de a le înţelege şi apoi, bineînţeles, de voinţa şi puterea de a le pune cum se cuvine în practică. 

Florina NICOLAE


Mai puteţi citi pe acest blog:

* Dante, Infernul, Cînturile I-III (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Purgatoriul, Cînturile I-III (versiunea Răzvan Codrescu) 
* "Ce mai face traducerea Divinei Comedii?" (Purgatoriul, Cîntul XIX) 
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXII (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXIII (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Intermezzo liric: Dante (Vita Nuova, XXVI) 
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXIV (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Purgatoriul, XXV (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXVI (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXVII (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXVIII (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXIX (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXX (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXXI (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXXII (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXXIII (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Paradisul, Cîntul I (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Paradisul, Cîntul II (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Paradisul, Cîntul III (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Paradisul, Cîntul IV (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Paradisul, Cîntul V (versiunea Răzvan Codrescu) 

luni, septembrie 18, 2017

HIC SUNT LEONES?

SUMARUL BLOGULUI 
  

Cîțiva studenți americani au fost rugați să completeze numele țărilor pe o hartă goală a Europei. Puteți vedea (selectiv) ce au scris în dreptul României (despre care nici măcar unul singur nu s-a întîmplat să aibă habar, deși cineva s-a apropiat cît de cît, indicînd „Transylvania”, desigur cunoscută nu ca parte a României, ci ca patrie a lui Dracula – un mit prost care nici măcar nu-i al nostru)...  
Am dăinuit mii de ani (performanță indiscutabilă), dar n-am reușit să ne impunem în conștiința umanității (contraperformanță la fel de indiscutabilă). Pentru Occident, pînă și bulgarii sau albanezii au o identitate mai precisă decît noi. Nu întîmplător Bucureștiul este confundat curent cu Budapesta, iar românii sînt confundați cu rromii. În lumea euro-americană, cei mai mulți nu doar că nu ne pot localiza pe hartă, dar nici măcar n-au auzit de noi. În Evul Mediu, pe hartă, acolo un prost sincer a scris (în loc de „Nu știu”) „I'm an idiot”, s-ar fi scris: „Hic sunt leones”. 
Nu-i doar ignoranța lor, e mai ales nevrednicia noastră istorică. Popoarele cu adevărat mari (englezii, francezii, nemții, spaniolii, italienii, grecii, rușii) nu pot fi ignorate nici măcar de idioți (după cum se vede).  
Dacă mai năzuim, vorbind în termeni cioranieni, o „schimbare la față a României”, pentru a ieși din paradigma „neantului valah”, de la conștientizarea responsabilă a acestei realități dure s-ar cădea să pornim, nu de la amăgirile protocroniste că am fi „buricul pămîntului” și „Grădina Maicii Domnului”!
   
Răzvan CODRESCU

 

sâmbătă, septembrie 16, 2017

RIDENDO CASTIGAT MORES (LX)

SUMARUL BLOGULUI
INDICE DE NUME

Visuri la cheie


Înregistrarea video a încăierării Palada-Goțiu:
https://www.youtube.com/watch?v=ZNCSapXAMWc

vineri, septembrie 15, 2017

OVIDIU HURDUZEU DESPRE „CRIZA REFUGIAȚILOR”

SUMARUL BLOGULUI 
  

„ESTE O INVAZIE ORGANIZATĂ...” 

„Cu siguranţă nu putem să-i verificăm pe toţi aceşti oameni care sosesc, să le stabilim identitatea sau chiar să-i arestăm — nu putem face asta şi nici nu intenţionăm s-o facem“, a declarat jurnaliştilor Gerhard Puerstl, şeful poliţiei din Viena. 
Cum se poate aşa ceva? Un sirian sosit cu barca în Grecia, ca să primească statut de refugiat trebuie să fie luat în evidenţă de poliţie şi agenţiile de emigrare. Altfel riscă puşcărie. România nu are nici o obligaţie faţă de aceşti oameni. Azilul se cere în PRIMA ȚARĂ ÎN CARE AI SOSIT, nu te plimbi prin toată Europa şi ceri să te primească țara care-ţi place. Pe vremea comunismului, mulţi români nu au primit viză de emigrare în SUA fiindcă, mai întîi, s-au plimbat prin toată Europa şi abia după ce au terminat turul turistic au cerut în Italia sau Austria azil politic şi emigrare în SUA. Dacă românii treceau ilegal graniţa în Italia pe la Trieste, venind din Iugoslavia, şi erau prinşi de grănicerii italieni, aceştia îi trimiteau înapoi în Iugoslavia (era un abuz, fiindcă nu puteai cere azil în Iugoslavia, căci erai trimis pachet în România). Eu am ajuns cu avionul în Italia în 1989, la Roma, deci pentru mine Italia era PRIMA ţară unde se putea cere azil. Regimul refugiaţilor este strict reglementat juridic prin Convenţia de la Geneva din 1949. Nu merge să invoci motive sentimentale. Cînd i-am spus unei funcţionare de la o agenţie de emigrare de la Roma: „Eu unde dorm?”, mi-a rîs în nas: „Noi nu te-am chemat aici”. Nici eu nu-i chemasem pe sovietici să aducă comunismul în România şi nici sirienii nu i-au invitat pe occidentali să le facă praf țara, dar asta nu contează. O dată ajuns în situaţia de refugiat, nu ai nici un drept, eşti la cheremul celor pe al căror teritoriu te afli. Nimeni nu este obligat să te hrănească, să te cazeze sau să-ţi dea de muncă. Cît am stat în Italia (un an şi patru luni), aşteptînd viza pentru SUA, nu mi s-a oferit nici cazare, nici drept de muncă legal. Doar masa de prînz prin organizaţia catolică Caritas, şi ăsta era un mare privilegiu, fiindcă eram refugiat legal. 
Ce se întîmplă astăzi nu are nimic în comun cu procesul normal de emigrare. Este o invazie organizată, care se bucură de un imens sprijin logistic. 

Ovidiu HURDUZEU 

 
* Născut la Bucureşti pe 12 iunie 1957, absolvent al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (secţia engleză-franceză), emigrat în 1989 și stabilit în SUA, doctor în French and Humanities la Stanford University (1997), autorul cărților Sclavii fericiţi. Lumea văzută din Silicon Valley (Ed. Timpul, Iaşi, 2005), Unabomber, profetul ucigaş (Ed. Logos, Bucureşti,  2007), A Treia Forță. România profundă (Ed. Logos, Bucureşti, 2008 – co-autor: Mircea Platon) etc. (R. C.)

miercuri, septembrie 13, 2017

VACCINAREA: PROBLEME MEDICALE ȘI JURIDICE

SUMARUL BLOGULUI 
INDICE DE NUME 

Nu am competența – și deci căderea – să mă pronunț, dar sînt lucruri pe care e bine să le cunoaștem și să le avem în vedere. În acest sens este și demersul Editurii Lumea Credinței, care pregătește un volum informativ intitulat Vaccinarea: pro și contra. (R. C.)


O CARTE DE REFERINȚĂ: 
VACCINURILE ȘI AUTOIMUNITATEA
  
Un volum cu caracter exclusiv științific, care tratează problematica vaccinurilor și a efectelor adverse pe care le generează, inclusiv a bolilor autoimune asociate lor, a fost tradus din limba engleză și publicat în 2016 la Editura Christiana din București: Vaccinurile și autoimunitatea (coord. Yehuda Shoenfeld, Nancy Agmon-Levin și Lucija Tomljenovic), cu un cuvînt înainte de Prof. Dr. Pavel Chirilă*. 
Este vorba de un tratat de imunologie aplicată, la care au contribuit nu mai puțin de 77 de autori, medici provenind dintr-un spectru foarte larg de specializări medicale, precum imunologie, reumatologie, dermatologie, neurologie, boli autoimune, alergologie, medicină internă etc., care activează în importante Universități și centre medicale și de cercetare din Europa și Statele Unite.  
Lucrarea are o abordare echilibrată, evidenţiind meritele operei vaccinaliste, dar lansează un semnal de alarmă asupra reacţiilor sale adverse, ,,severe şi chiar fatale“. Cartea este rezultatul zecilor de ani de experiență în vaccinologie și autoimunitate și al studierii unei cazuistici și literaturi de specialitate extrem de vaste.  
Tratatul are 37 de capitole structurate în trei părți și exprimă un adevăr dramatic: o parte dintre oamenii sănătoși (despre care nu știm dacă s-ar fi îmbolnăvit vreodată) fac boli autoimune după și prin administrarea unui vaccin: lupus, vasculite, artrită reumatoidă, boli de țesut conjunctiv nediferențiate, purpură trombocitopenică, boală celiacă etc. 
Bolile autoimune au o bază genetică, adică sînt foarte personale şi «este naiv să credem că toţi oamenii sînt la fel». De aceea, orice sistem public de sănătate care încearcă să introducă în corpul unui om sănătos o moleculă farmaco­logic activă, motivînd proeminenţă, comite un act nedeon­tologic şi lipsit de etică, lăsînd sintagma «drepturile omu­lui» goală de conţinut. Autorii acestei cărţi au o conştiinţă profesională înaltă. Ei nu critică vaccinurile, dar demască reacţiile adverse imune şi autoimune, cu scopul evitării lor şi cu speranţa că metoda poate fi perfecţionată”, arată Dr. Pavel Chirilă în prefață. 
Adusă în România prin eforturile Asociației „Christiana”, dar și al mai  mai multor ONG-uri și părinți, cartea se adresează în primul rînd medicilor, dar și părinților, moașelor, educatorilor, juriștilor, guvernanților, tuturor celor implicați în creșterea copiilor și responsabili de consilierea părinților. Este nevoie de un dialog solid între părinți și medici, cu respectarea dreptului fundamental al fiecărui om de a decide asupra propriei sănătăți și integrități.  
„Autorii cărții sînt medici specializați în imunologie fundamentală și clinică. Este vorba de o lucrare curajoasă în condițiile vremurilor noastre, deoarece trezește un spirit de prudență – altfel destul de amorțit sau bine manipulat –, spirit prevăzător imperios necesar de vreme ce unele guverne vor să decreteze obligativitatea vaccinării, adică să-și agreseze poporul cu o lege totalitară” (ibidem). 
E de sperat că şi în România practicienii din domeniul me­dical – imunologi, cercetători şi clinicieni, medici de fami­lie, epidemiologi, factori de decizie din sistemul de sănă­tate publică – vor primi cartea, cu studiile, experienţele şi adevărurile descoperite în ea, ca pe un eveniment ştiinţific preţios, de care – în mod necesar şi chiar obligatoriu – tre­buie să se ţină cont. Vaccinarea este un fenomen care trebuie ințeles în întregul său, reconsiderat, stopat dacă se dovedește necesar, pentru că impactul său asupra speciei umane este uriaș și aproape imposibil de anticipat pe termen mediu și lung.

O parte din concluziile cărții ar putea fi rezumate astfel :

Sînt vaccinurile 100% sigure? NU
Pot fi vaccinurile administrate oricui ? NU
Se practică în acest moment înainte de orice vaccinare (inclusiv a nou-născuților) un screening complet al pacientului și o investigare a istoricului medical al familiei sale cu două generații în urmă, pentru a decide dacă pacientul este sau nu electiv pentru vaccinare cu riscuri minime? NU
Vaccinurile pot da morți subite? DA
Vaccinurile sînt nesigure? DA

Asociația Filantropică Medicală „Christiana”

*** 

DESPRE VACCINURI 
CU PROF. DR. PAVEL CHIRILĂ 

CRISTELA GEORGESCU: Domnule doctor, care este schema de vaccinare pentru un copil în România? 
PAVEL CHIRILĂ: Pînă la 3 ani, schema de vaccinare propusă de Ministerul Sănătăţii cuprinde… 26 de vaccinuri (incluzînd şi rapelurile); chiar dacă nu sînt 26 de înţepături, se ajunge la această cifră datorită polivaccinurilor (ex: Infarix conţine 6 tulpini).  
C. G.: Ce înseamnă schema obligatorie și cîte vaccinuri cuprinde ea? Dar cea opțională?  
P. C.: Noţiunile de obligatoriu şi opţional sînt… false. Nici o vaccinare în Europa nu este obligatorie. Zic medicii de familie că este obligatorie, dar legal nu este. Reglementarea românească prevede obligativitatea medicului de a vaccina copilul dacă părinţii cer lucrul acesta şi dacă nu există contraindicaţii. 
C. G.: De cînd și cum s-a ajuns la un număr atît de mare de vaccinuri? 
P. C.: În urmă cu 30-40 de ani exista o schemă minimală de vaccinuri. Pe măsură ce laboratoarele au preparat noi vaccinuri, medicii (la indicaţia Ministerului Sănătăţii) le-au prezentat populaţiei ca „benefice”, „necesare” şi chiar „obligatorii”… 
C. G.: Cînd, de cine și cum au fost făcute aceste scheme? Care sînt legile care le reglementează? Cum pot fi ele modificate? 
P. C.: Ministerul Sănătăţii şi organismele afiliate (epidemiologie, comisii superioare de vaccinologie, programe de prevenţie etc.) sînt cei care prezintă şi recomandă vaccinurile medicilor de familie. Legea este bună: vaccinările nu sînt obligatorii (în baza Cartei drepturilor omului, în baza Cartei drepturilor  pacientului, a dreptului la liberă decizie etc). 
C. G.: În  România, față de alte țări (de ex. Austria, unde planul de vaccinare are doar statut de recomandare), planul de vaccinare obligatorie este o condiție pentru a putea fi înscris la grădiniță, școală, activități colective. De ce nu avem dreptul la opțiune? 
P. C.: Decizia de a nu înscrie un copil la şcoală sau grădiniţă pentru că nu e vaccinat este un alt abuz, de data aceasta al directorilor de şcoală şi grădiniţă; în special ale celor de stat (pentru că salariaţii statului nu au libertatea de gîndire şi decizie a celor privaţi). Nu există nici o reglementare a Ministerului Educaţiei sau a Ministerului Sănătaţii care să condiţioneze înscrierea la şcoală de vaccinările făcute. În realitate, avem dreptul la opţiune. Dacă s-ar merge în justiţie, părinţii ar cîştiga întotdeauna. 
C. G.: Care ar fi soluția ca totuși copilul să urmeze un parcurs normal social, dacă nu este vaccinat? 
P. C.: Societatea civilă are două soluţii: a) să reacţioneze şi să impună legea; b) să-şi înfiinţeze şcoli private, care sînt dispuse să respecte legea copiilor. 
C. G.: Ce riscă medical un părinte care refuză să urmeze schema de vaccinare? 
P. C.: Pentru a vă răspunde la această întrebare, vă dau un singur exemplu: România este cea mai vaccinată ţară contra tuberculozei şi de ani de zile este prima din coada Europei la incidenţa şi prevalenţa tuberculozei! Ţările nordice nu şi-au vacciant niciodată şi nu işi vaccinează populaţia împotiva tubercuozei. Şi nu au nici un caz de tuberculoză sau au o incidenţă foarte mică. 
C. G.: Care este legislația europeană în materie de vaccinare? Dați-ne, vă rugăm, exemple din alte țări membre UE! 
P. C.: Legislaţia europeană este identică cu a noastră: nici un vaccin nu este obligatoriu, este doar opţional (adică se face la cerere). 
C. G.: Credeți că vaccinarea a devenit de fapt „o afacere” bazată pe teama indusă și pe lipsa de informare? 
P. C.: Exact. Aţi anticipat răspunsul. 
C. G.: Unde se pot informa părinții în mod complet și eficient despre tematica vaccinării? 
P. C.: Pentru specialişti – în studiile de specialitate; pentru publicul larg – pe site-urile dedicate vaccinurilor. Este suficient să acceseze cuvîntul-cheie „vaccin” sau „vaccinare” sau „vaccinuri”. 
Vă dezvăluim şi azi o parte din cumplitele „taine” ale acestei afaceri – cu urmări benefice pentru unii şi dezastroase pentru alţii – numite… vaccinare în masă! Citiţi şi spuneţi şi altora! Doar aşa vom ajunge să ştim cînd şi de ce ne vom duce să cerem efectuarea unui vaccin… pentru noi, dar mai ales pentru copiii noştri! 
La ora actuală, există două mari tipuri de celule folosite în producția vaccinurilor: celule de proveniență animală (rinichi de maimuță, embrion de pui etc.) și celule de proveniență umană. Referitor la celulele de proveniență umanăa, se știe că, în mod normal, acestea nu supraviețuiesc în afara corpului omenesc. Celulele umane utilizate în producția de vaccinuri sînt așa-numitele celule „nemuritoare”. Acestea sînt, de fapt, celule… canceroase, provenite din diferite tipuri de tumori umane, sau celule fetale, provenite din embrion uman avortat, singurele capabile să supraviețuiască in vitro și să se dividă fără limită de timp și spațiu. 
În prezent, se ştie că inducţia cancerului este un fenomen care porneşte de la o singură celulă şi că o singură unitate funcţională de ADN străin în celulă-gazdă poate induce transformarea celulară malignă. Altfel spus, principiul de bază al vaccinării poate induce… cancerul în organismul celui vaccinat!!! O confirmare a acestor adevăruri este descoperirea, în anul 1960, a virusului SV40 (Simian Virus 40) în vaccinul anti-polio oral „Sabin”, preparat cu virus viu. Ulterior, s-a descoperit că şi vaccinul anti-polio „Salk” (varianta administrată pe cale injectabilă) este contaminat, deoarece virusul a supravieţuit formaldehidei folosite pentru inactivare. Cercetătorii americani Sweet şi Hilleman, de la Merck Institut, care au făcut descoperirea, afirmă că toate cele 3 tulpini de virus polio vaccinal au fost găsite infestate. Virusul SV 40 provine din rinichiul maimuţei verzi din Africa, pe care s-a cultivat, dintotdeauna, vaccinul anti-polio. Confirmarea rolului oncogen – adică cancerigen – al acestui virus a venit în momentul în care genomul viral SV40 a fost descoperit în tumori maligne diverse ale adulţilor injectaţi cu vaccinul anti-polio în copilărie. 
Dr. Vasile Astărăstoaie (mulți ani preşedinte al Colegiului Medicilor din România) a afirmat pe înţelesul tuturor: „Organizaţia Mondială a Sănătăţii introduce dictatura medicală! În ultimii 25 de ani, s-a transformat într-o instituţie care îşi întreţine birocraţia proprie – ca şi Uniunea Europeană, ce merge pe acelaşi drum. Îşi ia măsuri de supravieţuire. Toate decesele din lume datorate gripei porcine au fost la persoane care aveau deja imunodeficienţa prin boli anterioare. OMS.-ul încearcă să introducă o dictatură medicală, ca şi sănătatea publică ( DSP), care a început să încalce drepturile naturale ale omului, pentru că, vedeţi, a introdus carantina, a interzis libera circulaţie, a introdus vaccinarea obligatorie, s-a încălcat autonomia pacientului, care nu poate refuza tratamentele obligatorii. Toate, pe acest principiu al siguranţei colectivităţii”. 
Mai grav este ceea ce urmează! Fiţi atenţi şi povestiţi mai departe! 
Sînt afirmaţii cutremurătoare ale jurnalistei austriece Jane Burgermeister: înalţi oficiali ai SUA, ONU şi OMS fac parte dintr-un… „sindicat internaţional al crimei”, controlat de bancherii care administrează şi Rezerva Federală a Statelor Unite. Acest grup este pe cale să comită… „cel mai mare genocid biologic” din lume, folosindu-se de vaccinul împotriva virusului AH1N1. 
Acestea sînt cîteva dintre acuzaţiile pe care jurnalista austriacă le aduce unor oficiali ONU şi OMS, într-un dosar depus la FBI (informează site-ul de ştiri javno.com.). Mai mult, ea intenţionează să ceară interzicerea măsurilor de vaccinare forţată a populației din SUA şi alte ţări afectate de gripă porcină. Potrivit reporterului, grupul a lansat un virus creat artificial, pentru a elimina o parte din populaţie şi pentru a obţine profituri din vînzarea vaccinului, prin companiile farmaceutice. În aprilie 2009 ea a adus dovezi referitoare la faptul că laboratoarele Baxter au eliberat în mod intenţionat 72 de kilograme de virus al gripei aviare activ. Se pare că virusul ar fi fost livrat de către OMS către 16 laboratoare din patru ţări!!! 
Cît de inconștient trebuie să fii ca să nu te opreşti măcar o secundă să vezi, să înţelegi, să devii activ în lupta pentru drepturile tale fundamentale şi ale copiilor tăi, unul dintre ele – cel mai important – fiind dreptul la viaţă şi la un trai sănătos?!
  
A consemnat  
Cristela GEORGESCU
   
***
  
VACCINAREA OBLIGATORIE: 
CONTROVERSE SUB ASPECT JURIDIC
  
Asociația Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților militează, printre altele, pentru susținerea părinților în îngrijirea, creșterea și educarea copiilor, asigurarea respectării și promovării cu prioritate a interesului major al copilului ca ființă umană, încă de la concepție, în contextul asigurării respectării drepturilor fundamentale ale părinților în privința creșterii, îngrijirii și asigurării dezvoltării copiilor lor.   
După cum am arătat și cu alte ocazii, considerăm că legiferarea obligativității vaccinării ar fi o măsură esențialmente ilegală și abuzivă, echivalînd concret cu anularea drepturilor și îndatoririlor parentale prin forța coercitivă a statului. Atît ingerința statului în prerogativele esențiale ale părinților în privința creșterii și îngrijirii copiilor lor, cît și consecințele pe care refuzul vaccinării l-ar avea în privința acestora, conform afirmațiilor vehiculate în presă de către autorități, sînt contrare întregului cadru legislativ în vigoare, la nivel de lege organică, de Constituție și de tratate internaționale. 
Această obligativitate se propune în condițiile în care: 
– vaccinarea este, la ora actuală, o procedură medicală extrem de controversată pe plan mondial și cu efecte secundare grave și foarte grave recunoscute de înșiși producătorii lor pe prospecte; 
– vaccinarea se realizează fără a se efectua un screening prealabil aprofundat al copiilor-subiecți ai procedurii (cel puțin din punct de vedere genetic, imunologic, alergologic); 
– vaccinarea se realizează fără o instruire temeinică a medicilor de familie și a pediatrilor pentru a fi capabili să recunoască reacțiile negative ale vaccinurilor; 
– vaccinarea se realizează fără ca producătorii, statul sau specialiștii care recomandă procedura să-și asume responsabilitatea în fața legii și a societății pentru vătămările produse de vaccinuri. Asemenea vătămări întru­nesc latura obiectivă a infracțiunii de «rele tratamente aplicate minorului»; 
– vaccinarea se realizează fără să existe garanții sau vreun plan de măsuri coerente și reale pentru raportarea tuturor efectelor adverse și nici nu există vreun fond de compensare pentru victime. 

Alexandra OBERSCHI  
(președinte al Asociației Juriștilor 
pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților)  

* Lansarea cărții Vaccinurile și autoimunitatea a avut loc la Librăria „Mihai Eminescu”, unde au luat cuvîntul (din diferite perspective: medicală, etică, juridică, socială) Prof. Dr. Pavel Chirilă, Dr. Rareș Simu, nutriționistul Dumitru Bălan, Conf. Univ. Dr. Costel Stanciu, Răzvan Codrescu (directorul Editurii Christiana), Av. Alexandra Oberschi (președinte al Asociației Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților) și actrița Ani Crețu (în calitate de mamă a unui copil vătămat de vaccinuri), oferind pe rînd argumente care ne îndeamnă să reflectăm serios la necesitatea acceptării unui act medical încă prea puțin înțeles; dar recomandat și administrat neselectiv și fără nici un screening preliminar la milioane de oameni.

luni, septembrie 11, 2017

VALENTIN CANTOR S-A ALĂTURAT LEGIUNII CEREȘTI

SUMARUL BLOGULUI 


Pe 5 septembrie 2017 a plecat dintre noi camaradul VALENTIN CANTOR. Un suflet cald şi limpede ca lacrima de cer din privirile sale albastre şi blînde… Un caracter exemplar, de o integritate ascetică, însoţită mereu de o conduită aristocratică… Un suflet mereu deschis tineretului, celor ce însetau de cunoaşterea unei lumi îngropate sub zăbrele şi lanţuri. 
Născut la 15 iunie 1928, la Tg. Mureş, într-o familie de funcționari, absolvent al Facultăţii de Chimie, a fost arestat de Securitate în 1952, fiind condamnat la 6 ani detenţie pentru activitate împotriva regimului comunist, din care va executa 3 ani, fiind eliberat în 1955. Cea mai mare parte a detenţiei a executat-o la închisoarea Jilava, unde va împărţi o vreme aceeaşi celulă cu Monseniorul Vladimir Ghika. 
După eliberare nu i s-a permis să aibă o slujbă adecvată pregătirii sale, fiind permanent urmărit de Securitate, motiv pentru care şi-a făcut un obiectiv din evadarea din marele lagăr numit România. După ani de zile de antrenamente intense şi consecvente, într-o noapte de august a anului 1965 a trecut Dunărea înot în Iugoslavia, pe care – după nenumărate peripeţii – a străbătut-o de la est la vest, ajungînd în Italia. Primind statutul de refugiat politic, se va stabili în Statele Uniteale Americii, unde se va şi căsători cu o româncă, la rîndul ei exilată. Aici se va integra în comunitatea exilului românesc anticomunist, aderînd la Mişcarea Legionară și ajungînd şeful unui cuib din cadrul Garnizoanei America de Nord. Caracterul său integru şi conduita exemplară l-au recomandat pentru a fi avansat de Horia Sima la gradul de comandant legionar. A colaborat la Libertatea şi la alte publicaţii ale exilului românesc. 
După 1990 început să revină, periodic, în ţară, ulterior stabilindu-se aici, mai ales la cererea secretarului Federaţiei Foştilor Deţinuţi Politici Luptători Anticomunişti, Gheorghe Jijie, care avea nevoie de întăriri în munca neobosită pe care a dus-o pînă la moarte. Ultimii ani de viaţă au însemnat o continua suferinţă, pe care însă a purtat-o cu demnitate şi seninătate. A fost înmormîntat joi 7 septembrie, la Cimitirul Bellu Militar din Bucureşti. 
Dumnezeu să îl odihnească în pace. 
  
Fundația „Ion Gavrilă Ogoranu”

sâmbătă, septembrie 09, 2017

RĂSPUNS UNOR MISTIFICĂRI CALOMNIOASE

SUMARUL BLOGULUI 
 

Cînd falsul jurnalism  
se însoțește cu atacul la persoană  
și cu minciuna penală
  
În 23 august 2017 (zi specială numai pentru comuniști!), site-ul Brrlog (nume cu rezonanță de vizuină ori, într-o interpretare științifică, un compus din brrr/interjecție, care sugerează senzația de frig sau chiar de frică, și log(os)/ cuvînt, Brrlog fiind, deci, un nume interjecțional, din limbajul primar!) a scris un articol pe care îl prezintă ca „investigație” jurnalistică.  
Desigur, din orice „investigație” poate rezulta laudă, critică, adevăr, minciună, atac la persoană, dorința de a construi sau de a distruge ceva ceva etc. 
Puteți găsi ușor articolul, căci el se referă la prima clinică de recuperare oncologică din România, iar cît privește numele „jurnaliștilor”,  nu le redau, căci nu au o recunoaștere valorică. 
Să facem împreună o analiză a textului! 
  
I 

Titlul articolului „Brrlogist”: Cum finanțează statul român proiecte medicale la granița cu pseudoștiința. Titlul însuși este o minciună, deoarece Centrul de Recuperare Oncologică de la Nera va fi un centru de recuperare  – domeniu științific al medicinei clasice. El va fi organizat pe următoarele departamente: 
- Psihoterapie; 
- Dietoterapie; 
- Kinetoterapie. 
Stimați „investigatori”, utilizați sintagma „știință medicală”, pentru care nu aveți nici o autoritate profesională. Aveți, vă rog, decența și nu vorbiți despre știință, căci dacă nu știți ce este știința medicală (care nu e nici fizică, nici sociologie, nici jurnalism, nici fotoshop), în mod sigur nu știți nici ce este pseudoștiința. Știu că lucrați de circa două săptămîni la acest articol, dar, așa cum l-ați lansat online, m-ați convins că nu ați fost capabili să parcurgeți următoarele referințe bibliografice de specialitate, în acest timp. Și asta pentru că sînt peste 599.000 de articole în domeniu! De aceea, o minimă decență vă obligă ca, atunci cînd puneți mîna pe condei ca să vă exprimați, măcar a mia parte din lucrări să le cunoașteți! Bineînțeles, după ce ați terminat și Facultatea de Medicină!
  
PUBMED:  
- nutriție în cancer: 54.161  referințe bibliografice 
- physical exercise: 57.219  referințe bibliografice 
- psihoterapie în cancer:  5.201  referințe bibliografice 
- recuperare oncologică: 196.422  referințe bibliografice 

WEB OF SCIENCE: 
- nutriție în cancer: 15.074  referințe bibliografice 
- physical exercise:  5.416  referințe bibliografice 
- psihoterapie în cancer: 1.110  referințe bibliografice 
- recuperare oncologică: 17.030  referințe bibliografice
  
OXFORD ACADEMY JOURNAL: 
- nutriție în cancer:  18.903  referințe bibliografice 
- physical exercise:   8.538  referințe bibliografice 
- psihoterapie în cancer:  941  referințe bibliografice 
- recuperare oncologică:    19.038  referințe bibliografice
  
Dacă nu știți să accesați aceste platforme pentru a fi corecți „investigatori”, puteți cere sprijin, vă ajutăm noi! 
Mai departe, afirmați că voi construi un centru medical ezoteric. MINCIUNĂ DIN NOU! 
Nicăieri în textul Proiectului Nera nu este vorba de vreo convingere sau practică ezoterică. Nu mă aștept ca fizicianul să cunoască sensul cuvîntului ezoteric, că nu a învățat la școală și probabil nici el singur, dar doamna sociolog ar fi trebuit să știe (este elementar!). DEX-ul oferă 12 definiții. O redau pe cea mai frecvent citată: Esoteric: „care poate fi înțeles numai de cei inițiați; ascuns; secret; care este destinat numai unui număr restrîns de inițiați într-o doctrină filozofică”. 
Mai jos – ca oricine cu o cultură generală săracă – vă contraziceți chiar Dumneavoastră: îmi reamintiți că „versetele biblice sînt dascălul meu”.  
Vă rog să rețineți – și, dacă rețineți numai acest lucru din faptul că, în mod nefericit, ne-am cunoscut, e suficient, adică nu ați venit degeaba pînă la clinică! Deci rețineți: Biblia și religia creștină sînt exoterice, adică accesibile oricărei ființe umane, chiar și acelora care încearcă să le batjocorească, ca Dumneavoastră, nesuportînd fumul de tamîie (vezi mai jos). 
Exoterismul și ezoterismul sînt incompatibile chiar și în cele mai întunecate vizuini.
  
Alte minciuni ale acestui articol:  
- „Nu s-a stabilit o cauzalitate directă între stres și declanșarea acestei boli (cancer)”. Aici chiar se vede tupeul amatorului în medicină, care nu a citit nici unul dintre cele 10.859  de articole științifice citate mai sus... și totuși are o părere. 
- Cristela Georgescu „a făcut un curs în nutriție de două săptămîni”. În realitate, a făcut un master în nutriție, cu cel mai mare nutriționist american în viață. Nici un master, nicăieri în lume, nu ține două săptămîni. 
- „Fundația a cîștigat proiectul, beneficiar e Sanogenetic”. Pentru această afirmație mincinoasă ar merita să fiți pedepsiți conform legii – Sanogenetic a cîștigat proiectul european (conform tuturor înscrisurilor la Bruxelles și în România), deoarece ghidul european al Axei 2.3.2. POSCCE prevede că cercetarea privată poate fi făcută numai de unități lucrative destinate cercetării private (cod principal CAEN). Plusul de valoare pe care îl aduce acest proiect: este singurul din România care are ca asociat unic o fundație, nu o persoană fizică, și astfel fundația poate beneficia, în mod legal și implicit, de rezultatele cercetării. Iată cum sfidați pînă și directivele și ghidurile europene! Acest spital nu este al dr. Chirilă, cum insinuați (de fapt, mințiți) în altă parte. 
- Cît privește o altă minciună sfruntată, precum că proiectul a fost subcontractat firmei S.C. Blue Color S.R.L., în partea a doua a acestui articol se găsesc explicații din partea asociatului acestei firme. 
Ca să vă dovedesc că sînteți jurnaliști neprofesioniști, cu stofă de anchetatori la asociațiile de proprietari, vă amintesc că ar fi fost suficient să deschideți site-ul Registrului Comerțului, ca să vedeti realitatea scriptică și juridică. 
- Mănăstirea Christiana este în București, nu în Voluntari. 
- Afirmația Dumneavoastră că la Nera se vor efectua tratamente alternative este o altă minciună, deoarece nicăieri în textul proiectului nu se vorbește de terapii alternative.  
- TENS-ul nu e acupunctură. Se găsește în toate clinicile de recuperare din lume. MRS – nu e biorezonanță! Iată aceeași ignoranță și tupeu de a discuta despre „medicină”. 
- „Barocamera nu e decontată”: nu îți trebuie nici pricepere, nici școală multă ca să înțelegi că atunci cînd Casa din România nu decontează ceva, nu înseamnă că nu e bun. 

De asemenea, textul conține suficiente afirmații care se încadrează în conceptul de atac la persoană (o formă rudimentară de jurnalism nedeontologic), cum ar fi că Dr. Chirilă este:  
-  vraci; 
-  face tratamente magice; 
-  medic ale cărui practici „ies din sfera științei”; 
-  practică metode nevalidate clinic.   
N. B.: Vă aduc aminte că metodele alternative se predau prin cursuri postuniversitare organizate de Ministerul Sănătății, conform legii! 
„Jurnaliștii” de la „Brrlog” sînt profund anticreștini, trimit în derizoriu textele biblice și cred că știința nu trebuie să aibă nici o legătură cu credința. Mai mult, confundă (intenționat sau nu) practicile magice cu credința autentică:   
- se miră – cu o falsă naivitate, desigur, că un preot duhovnic poate recomanda un cadru medical pentru angajare (explicați-mi: dacă un homosexual îl poate recomanda pe un alt homosexual, de ce nu ar putea și un duhovnic recomanda pe o persoană cunoscută?);  
- îngrijorarea brrlogiștilor că un spital „ar putea fi axat într-o măsură foarte mare pe partea spirituală” este evidentă; 
- în acest brrlog am auzit din nou expresia critică: „catedrale în loc de spitale”; 
- curios este că, în final, Brrlogul mă descrie acuzator și negativ pentru unele concepții, care – vă mărturisesc –  pentru mulți cititori au fost ca un elogiu venit din tenebrele contextului general al articolului: „Dr. Chirilă este împotriva: practicării avortului, concubinajului, practicării prostituției, practicării și legiferării homosexualității, educației sexuale în școli”; nici că se putea să mă caracterizeze cineva mai frumos! În plus, fac parte și din Coaliția pentru Familie, ceea ce pentru brrlogiști este, desigur, condamnabil. 
Le amintim că banii Casei Naționale nu sînt bani publici, sînt banii personali ai cetățenilor, care au contribuit la asigurările de sănătate toată viața. Majoritatea românilor sînt creștini, deci au tot dreptul să beneficieze – pe banii lor – de o asistență spirituală. Dumneavoastră, cei trei care ați scris articolul, sînteți o minoritate (din toate punctele de vedere, dar, în primul rînd, atee!). E bine să respectați și drepturile majorității (parcă aceasta este și definiția democrației, nu-i așa?). 

Stimați jurnaliști „investigatori”,  
Văzînd rîvna Dumneavoastră și dorința aprinsă de a lovi într-un spital de recuperare oncologică și în inițiatorul proiectului, folosind minciuna, atacul la persoană și atacul defăimător la credința personală, precum și atitudinea Dumneavoastră profund anticreștină, vă mărturisesc că sentimentul pe care mi l-ați provocat este unul de milă profundă, pentru că nu am identificat nimic bun în intențiile și demersul Dumneavoastră. 
În furiile denigratoare și distructive, i-ati depășit pe maeștrii Dumneavoastră (care și de unde or fi). 
Vă recomand călduros – fără nici un resentiment – să mai luați niște lecții de jurnalism, omenie și adevăr!
Vă doresc sănătate deplină, trupească și sufletească! Să nu aveți nevoie niciodată de doctori! Dar, mai ales, nu atacați și nu disprețuiți oamenii pentru credința lor în Hristos, căci El este Marele Tămăduitor, inclusiv al ateilor!
   
II
  
Așa cum specificam mai sus, în cadrul celei de-a doua părți a acestui articol, se regăsesc explicațiile oferite de domnul Mircea Negruț privind minciunile inventate de „valorișii investigatori” cu privire la B.L.U.E. Color S.R.L. 
Astfel, un exemplu de incompetență majoră în activitatea de informare pentru valoroșii investigatori îl reprezintă completa lipsă de înțelegere a termenilor. Ca urmare, Fundația Sfînta Irina nu este cea care a cîștigat proiectul pe fonduri europene, cum greșit afirmă aceștia. Chiar și mai grav încă, aceasta nu avea dreptul, conform contractului de finanțare, să subcontracteze proiectul și evident ca nu a subcontractat proiectul către B.L.U.E. Color S.R.L. 
Capacitatea de analiză și evaluare a valoroșilor investigatori și sursele sigure pe care aceștia le folosesc se pot observa foarte bine atunci cînd încearcă să justifice „tenta pseudoștiințifică” a documentului citat (de „retehnologizare a țării”). Astfel, se poate observa cum investigatorii sînt familiarizați cu principiul Peer review, cu argumentația matematică care să contrazică eventual vreo teză susținută în documentul respectiv, cu vreo analiză privind un eventual plagiat etc. 
Surpriză, nu există nici măcar o afirmație cu privire la conținutul și calitatea lucrării. Totuși valoroșii investigatori îi consideră pe autori persoane de o calitate îndoielnică, doar pentru că un web-site a preluat documentul respectiv și că pe respectivul web-site, se găsesc și alte informații pe care aceștia încearcă să le atribuie și să le asocieze cu autorii documentului. 
Mergînd pe această logică și folosindu-ne de aceeași personalitate adusă în discuție de investigatori, putem ajunge ușor și la concluzia că, atît timp cît citate scrise de Eminescu pot fi găsite pe o serie de web-site-uri rău famate, Eminescu este un poet îndoielnic. Poate ne supărăm și îi atribuim și lui Eminescu alte expresii și idei promovate de web-site-urile respective… 
Mai departe, valoroșii investigatori încearcă să lege numele Mircea Negruță de vreun personaj negativ notoriu și, pentru că nu găsesc nimic, încearcă să inventeze o legătură. 
Astfel, contractul pe care aceștia îl aduc în discuție, cu firma Sanimed International Impex S.R.L. (nici măcar nu se străduiesc să scrie corect numele…), este un contract ce face parte dintr-un proiect european. 
Iar dacă valoroșii investigatori ar fi avut minime cunoștințe, ar fi știut că aceste contracte sînt atribuite prin achiziție publică. Ca urmare, firma Sanimed International Impex S.R.L. a publicat un anunț pentru achiziția unor servicii necesare implementării proiectului menționat. 
Acestea erau servicii independente unul de altul, cu responsabilități separate, monitorizate separat, cu prețuri separate și termene de predare separate.  
Faptul că B.L.U.E. Color S.R.L. a depus o ofertă (pentru unul singur din aceste servicii) și faptul că a avut cea mai bună ofertă (pentru acel serviciu), în timp ce alte două firme (citate de valoroșii investigatori) au avut cele mai bune oferte pentru celelalte două servicii, este considerat de către valoroșii investigatori ca o dovadă absolută a legăturii strînse între B.L.U.E. Color S.R.L. și respectivele firme! 
Mai mult decît atît, valoroșii investigatori nu cunosc nici modul de derulare al unei proceduri de atribuire și nici modalitatea de derulare a unor asemenea contracte. Astfel, aceștia consideră că o procedură de atribuire în cadrul unei firme de dimensiuni considerabile, cum este Sanimed International Impex S.R.L., care are sute de furnizori în fiecare an, presupune legături foarte strînse cu administratorul acesteia. Nimic mai fals, Domnul Cătălin Robertino Hideg (altă desconsiderare a numelui unei persoane prin scrierea greșită a acestuia) nici măcar nu a făcut parte din comisia de licitație și nu a fost nici măcar directorul proiectului. De la această situație, însă, valoroșii investigatori ajung la concluzia că Mircea Negruță are „legături interesante” cu fostul director al Spitalului Malaxa… 
Referitor la Marian Angheloiu, despre care nu știam nimic și care nu făcea parte dintre angajații Sanimed International Impex S.R.L. în perioada de derulare a contractului, am fost uimiți să aflăm că acesta a fost angajat doar cu un an în urmă, la mult timp după finalizarea contractului la care fac referire valoroșii investigatori. Aceasta problemă „minoră” de logică a autorilor, nu îi împiedică însă pe aceștia să susțină o altă aberație – legătura acestuia cu Mircea Negruță. 
Mai departe, revenind la contract, aceștia continuă să inventeze „legături” cu persoane suspecte. Unele dintre aceste persoane, însă, nici măcar nu sînt suspecte, dar adevărul nu contează pentru valoroșii investigatori. 
Astfel, Marian Velcea este persoana care l-a susținut intens pe Iustin Capră, unul dintre cei mai mari inventatori români contemporani. Tot Marian Velcea, prin intermediul Asociației Iustin Capră, de care se ocupă și în prezent, promovează o serie de inventatori și îi ajută pe aceștia să își protejeze invențiile. 
Afirmația valoroșilor investigatori cum că „tîrgurile de invenții... premiază pseudoșiința” ține chiar de domeniul fantasticului. Astfel, lipsa totală de cunoaștere a acestui domeniu îi face pe valoroșii investigatori să afirme aberații de care nici măcar nu sînt conștienți. 
Brevetul pe care aceștia îl citează a fost premiat la Salonul de Invenții de la Geneva (cel mai important din lume), obținînd medalia de argint, dar acestea sînt detalii foarte puțin importante în viziunea valoroșilor investigatori. 
Mai mult, aceștia încearcă să demonstreze cît de mult înțeleg din prezentarea unui brevet. Astfel, aceștia consideră că brevetul „constă dintr-un plasture”. Este vorba, de fapt, despre un compozit din colagen, dar diferențele probabil că vor rămîne mereu necunoscute pentru valoroșii investigatori. 
Încercarea pe care valoroșii investigatori o fac, anume să lege cumva Karma Trading S.R.L., administratorul acesteia și, eventual, o persoană străină chiar și de firma respectivă, dar care a apărut pe ștatele de plată ale acesteia, de Mircea Negruță, se încadrează perfect în teoria Six degrees of separation. Evident că valoroșii investigatori nu cunosc, dar această teorie demonstrează matematic faptul că fiecare dintre noi are legături cu oricare altă persoană de pe pămînt în doar șase pași. Încercînd să restrîngem această teorie, putem spune că orice român este posibil să se afle la cel mult 3-4 grade de separație de oricare alt român. Pe acest principiu, putem afirma (susținuți însă de o teorie științifică) faptul că Adina Danes, Alex Evanghelidis, Gabriel Sandu, Laura Ștefănuț și Oana Dorobanțu se află probabil la cel mult 3-4 grade de separație de:
 - cei mai mari criminali români; 
- cei mai aprigi susținători români ai homosexualității; 
- cei mai inculți români; 
- trădătorii români de țară; 
- proxeneții și traficanții de carne vie români; 
- traficanții de droguri români etc.
Tot pe baza acestui principiu, putem afirma și faptul că Dr. Pavel Chirilă și Mircea Negruță se află probabil la cel mult 3-4 grade de separație de: 
- cei mai mari patrioți români; 
- cei mai aprigi susținători ai familiei; 
- cei mai mari medici români; 
- cei mai mari inventatori români etc. 
Teoria matematică afirmă însă și faptul că, în funcție de mediul în care activăm și de ceea ce facem de-a lungul vieții, gradele de libertate care ne separă de una sau alta dintre categorii se reduc sau se înmulțesc…
  
Prof. Dr. Pavel Chirilă 
Dr. Ec. Mircea Negruță 

P. S. 

Dacă vă folosește la ceva:  
Gilbert Durand, în Structurile antropologice ale imaginarului, fixează vizuina/bîrlogul în imaginarul nocturn, mai exact în cadrul imageriilor demonice, fiind un spațiu al colcăielii, al viermuielii, al zăcerii, al increatului, dar și spațiu-carapace, al unui veșnic prizonier în starea de animalitate. Pe această interpretare antropologică și simbolică, virulența autorilor acestui articol are atunci o motivație – ei înșiși sînt captivi, cu voie sau fără voie, într-un mediu neevolutiv, antisocial, malefic și, deci, antireligios.
Vae victis!